ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ปี 2553
 •     กรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ปี 2553 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    กรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ประกาศ   16/12/2552
 • หมดเขต    31/01/2553
 • อ่าน   789
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294