ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 •     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,890 บาท จำนวน 2 อัตรา ขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยงานเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.human.cmu.ac.th ติดต่อสอบถามที่หมายเลข 0-5394-3210,0-5394-3227
 • หน่วยงาน    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2550
 • หมดเขต    07/09/2550
 • อ่าน   903
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294