ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
 •     รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่7 จำนวน 50 คน ในระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2550 ติดต่อสอบถามรายเอียดได้ที่ 0-5392-1444 ต่อ 2111
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • วันที่ประกาศ   24/08/2550
 • หมดเขต    //2550
 • อ่าน   975
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294