ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย จำนวน 3 อัตรา
 •     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย จำนวน 3 อัตรา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำสำนักงาน อวน. เชียงใหม่ ระยะเวลาปฎิบัติงาน 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2553
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   858
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294