ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และทำหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/01/2553
 • หมดเขต    22/01/2553
 • อ่าน   711
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294