ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 •     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานธุรการและบริหารบุคคล กลุ่มสนับสนุนการบริหาร สำนักงานคณะๆ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/01/2553
 • หมดเขต    22/01/2553
 • อ่าน   746
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294