ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคงเพื่อสอบคัดเลือกโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 5 มช.
 •     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคงเพื่อสอบคัดเลือกโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 5 มช. ประจำปี 2553 หลักสูตร 1 ปี ผู้สนใจติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้ชาวยทันตแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2553 หรือดาวโหลด ใบสมัครได้ที่ www.dent.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/01/2553
 • หมดเขต    12/03/2553
 • อ่าน   798
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294