ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
 •     โรงพยาบาลเวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา , ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร โรงพยาบาลเวียงแหง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลเวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/01/2553
 • หมดเขต    04/02/2553
 • อ่าน   780
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294