ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังซึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ
 •     สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังซึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ จำนวน 55 ทุน ในระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2553- 5 กุมภาพันธ์ 2553 ทางอินเทอร์เน็ต ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบชิงทุน
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ก.พ.
 • วันที่ประกาศ   21/01/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   736
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294