ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง
 •     วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานการสอนและงานอื่นตามที่มอบหมาย ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยนาฎศิลปเชียใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 หรือ www.cdacm.bpi.ac.th
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/01/2553
 • หมดเขต    05/02/2553
 • อ่าน   818
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294