ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
 •     วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ ม.แม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/01/2553
 • หมดเขต    26/02/2553
 • อ่าน   712
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294