ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
 •     คุณวุฒิ ปริญาตรีด้านศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หรือ อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หรือวารสารศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์บัณฑิต เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานระดับ 4 สังกัด ฝ่ายเลขานุกรา จำนวน 1 อัตรา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2831-3378
 • หน่วยงาน    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • วันที่ประกาศ   24/08/2550
 • หมดเขต    07/09/2550
 • อ่าน   1019
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294