ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างโครงการ
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ปฎิบัติงานในโครงการประเมิณผลตอบแทนคุณค่าทางสังคมจากการพัฒนาพืชในพื้นที่จ.เชียงใหม่ 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานทรัพยกรมนุษย์ ส่วนบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/01/2553
 • หมดเขต    05/02/2553
 • อ่าน   770
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294