ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ ประจำศูนย์เสมารักษ์ จำนวน 1 คน
 •     สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 อ.เมือง เชียงใหม่ จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ ประจำศูนย์เสมารักษ์ จำนวน 1 คน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์เสมารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/01/2553
 • หมดเขต    05/02/2553
 • อ่าน   1300
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294