ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเเข้ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 5
 •     สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม เขตดุสิต กทม. รับสมัครเเข้ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 5 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสสังคม หรรือติดต่อที่หมายเลข 0-2207-0764-5 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม เขตดุสิต กทม.
 • วันที่ประกาศ   01/02/2553
 • หมดเขต    30/04/2553
 • อ่าน   730
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294