ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเข้าแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี 2553
 •     สำนักงาน ก.พ. รับสมัครเข้าแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี 2553 หลายประเภท ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์แนแนวการศึกษาและข่าวสาร สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรรือทางเว็บไซด์ www'ocsc.go.th
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ก.พ.
 • วันที่ประกาศ   01/02/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   783
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294