ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 15 หลักสูตร
 •     สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 15 หลักสูตร ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ www.ilac.cmru.ac.th หัวข้อหลักสูตรระยะสั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/02/2553
 • หมดเขต    19/02/2553
 • อ่าน   757
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294