ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร ระดับ 7
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดสรรหาตำแหน่งนักบริหารระดับ 7 (หัวหน้าฝ่าย) จำนวน 4 อัตรา คือ นักบริหารงานนโยบายและแผน 1 อัตรา นักบริหารงานการคลัง 2 อัตรา นักบริหารงานช่าง 1 อัตรา สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5389-1500-6 ต่อ 202,209,215
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2550
 • หมดเขต    12/09/2550
 • อ่าน   878
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294