ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต้อระดับ ม. 4
 •     โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต้อระดับ ม. 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2553
 • หมดเขต    17/02/2553
 • อ่าน   793
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294