ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • การอบรม โครงการเสริมสร้างเครือข่าย SMEs Consortium สู่ตลาดอาเซียน
 •     สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจ.เชียงใหม่ ศาลากลางเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ การอบรม โครงการเสริมสร้างเครือข่าย SMEs Consortium สู่ตลาดอาเซียน เข้าอบรมฟรี เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2553 และ 10-11 กุมภาพันธ์ 2553 รับสมัครจำนวนจำกัด รุ่นละ 50 คน ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4000 ต่อ 2002,2017 หรือดาวโหลดใบสมัครได้ทาง www.sme.go.th
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจ.เชียงใหม่ ศาลากลางเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2553
 • หมดเขต    09/02/2553
 • อ่าน   738
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294