ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอาสาสมัคร ประจำศูนย์ชุมชนชาวไทยภูเขา
 •     สำนักงาน กศน. เชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ สรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอาสาสมัคร ประจำศูนย์ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง, พื้นที่อ.ออมก๋อย จำนวน 16 อัตรา และอ.แม่แจ่ม จำนวน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงาน กศน. จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงาน กศน. เชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2553
 • หมดเขต    09/02/2553
 • อ่าน   1167
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294