ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • เปิดสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จำนวน 1 อัตรา
 •     อบต.แสนไห อ.เวียงแหง เชียงใหม่ เปิดสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3-5 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด อบต.แสนไห ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    อบต.แสนไห อ.เวียงแหง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/02/2553
 • หมดเขต    19/02/2553
 • อ่าน   935
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294