ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับอนุบาล -ม.ปลาย ประจำและไปกลับ
 •     โรงเรียนกาวิละอนุกูล ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับอนุบาล -ม.ปลาย ประจำและไปกลับ ปีการศึกษา 2553 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ รร. กาวิละอนุกูล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนกาวิละอนุกูล ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/02/2553
 • หมดเขต    30/04/2553
 • อ่าน   781
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294