ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา , ตำแหน่งผู้ช่วงเหลือคนไข้ 5 อัตรา , ปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ 1 อัตรา , ตำแหน่งงานกลุ่มการพยาบาล 4 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/02/2553
 • หมดเขต    26/02/2553
 • อ่าน   779
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294