ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร
 •     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 50 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารศูนย?ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี กทม. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.ect.go.th
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/02/2553
 • หมดเขต    17/02/2553
 • อ่าน   779
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294