ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
 •     ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ คือ อาหารสำเร็จรูปสุกรรุ่น อายุ 10-16 สัปดาห์ จำนวน 34,800 กก. , อาหารสำเร็จรูปสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้อง จำนวน 111,000 กก. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/02/2553
 • หมดเขต    15/02/2553
 • อ่าน   797
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294