ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553 รอบที่สอง
 •     งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553 รอบที่สอง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
 • วันที่ประกาศ   09/02/2553
 • หมดเขต    27/02/2553
 • อ่าน   723
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294