ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานส่วนงาน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานคณะฯ ห้อง A 202 หน่วยทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/02/2553
 • หมดเขต    30/04/2553
 • อ่าน   685
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294