ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
 •     ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/02/2553
 • หมดเขต    17/02/2553
 • อ่าน   942
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294