ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิป.ตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการชั้นประทวน พ.ศ. 2553 จำนวน 600 อัตรา
 •     ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ จ.ชายแดนภาคใต้ ต.สะเตง จ. ยะลา รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิป.ตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการชั้นประทวน พ.ศ. 2553 จำนวน 600 อัตรา แยกเป็นกกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม จำนวน 400 อัตรา และกลุ่มอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) จำนวน 200 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ www.policeadmission.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 7 มีนาคม 2553 ทางเว็บไซด์ www.policeadmission.com
 • หน่วยงาน    ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ จ.ชายแดนภาคใต้ ต.สะเตง จ. ยะลา
 • วันที่ประกาศ   12/02/2553
 • หมดเขต    25/02/2553
 • อ่าน   901
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294