ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ค่าตอบแทน 7,630 บาท 2.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5,530 บาท สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5322-2285,0-5322-1676,0-5321-7704 ต่อ 1103,1104 ในวัน-เวลาราชการ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2550
 • หมดเขต    04/09/2550
 • อ่าน   1265
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294