ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 30,160 - 53,990 บาท สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5384-1000 ต่อ 1107,1108,1133 ในวัน - เวลา ราชการ
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   24/08/2550
 • หมดเขต    05/09/2550
 • อ่าน   1060
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294