ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสตรีเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 57
 •     ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพภาคเหนือ จังหวัดลำปางรับสมัครสองหลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตร 3 เดือน จำนวน 1 สาขาวิชาชีพ คือ นวดแผนไทยและอบสมุนไพร 2. หลักสูตร 6 เดือน จำนวน 13 สาขาวิชาชีพ คือ ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ตัดเย็บเสื้อผ้าชาย เสริมสวยสตรี การช่างประดิษฐ์ บริการโรงเเรม ทอผ้ากี่กระตุก ทอผ้าเครื่องจักร โภชนาการ ตัดผมชาย ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ผู้ช่วยสำนักงาน เคหบริการ เย็บจักรอุตสาหกรรม ติดต่อเพิ่มเติม 0-5422-7795
 • หน่วยงาน    ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   11/09/2550
 • หมดเขต    17/10/2550
 • อ่าน   1012
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294