ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 255หลุกสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชาติพันธุ์ ปีการศึกษา 2553
 •     ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 255หลุกสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชาติพันธุ์ ปีการศึกษา 2553 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/03/2553
 • หมดเขต    23/04/2553
 • อ่าน   744
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294