ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553 ครั้งที่ 2
 •     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง อ.ห้างฉัตร ลำปาง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553 ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ห้องสมุดประชาชนจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง อ.ห้างฉัตร ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   31/03/2553
 • หมดเขต    04/04/2553
 • อ่าน   761
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294