ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิป.ตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 •     ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร ลำปาง สอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิป.ตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนพ.ศ.2553 ได้เลื่อนไปนั้น บัดนี้ ได้อนุมัติให้ดำเนินการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 16.00 น. และติดตามข่าวสารการสอบได้ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.com
 • หน่วยงาน    ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   01/04/2553
 • หมดเขต    24/04/2553
 • อ่าน   845
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294