ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูและครูพี่เลี้ยง
 •     ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ รับสมัครบุคลากรตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา และครูพี่เลี้ยง จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/04/2553
 • หมดเขต    10/05/2553
 • อ่าน   906
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294