ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ
 •     สำนักงานสถิติจ.เชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานสถิติจ.เชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานสถิติจ.เชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/04/2553
 • หมดเขต    12/04/2553
 • อ่าน   881
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294