ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     ศาลแรงงานภาค 5 อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มอำนวยการ ศาลแรงงานภาค 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    ศาลแรงงานภาค 5 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/04/2553
 • หมดเขต    30/04/2553
 • อ่าน   860
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294