ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล อัตราจ้างเดือนละ 7,630 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://library.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/09/2550
 • หมดเขต    14/09/2550
 • อ่าน   1075
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294