ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/04/2553
 • หมดเขต    11/04/2553
 • อ่าน   791
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294