ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •     สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ตือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/04/2553
 • หมดเขต    23/04/2553
 • อ่าน   808
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294