ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง อาจารย์ระดับปริญญาโท และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ชั่วคราว
 •     มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณืราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง อาจารย์ระดับปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ติดต่อได้ที่ 0-5327-8967 เวลา 9.30 - 16.00 เว้นวันพระและวันอาทิตย์
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณืราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/09/2550
 • หมดเขต    25/09/2550
 • อ่าน   1141
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294