ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง ภาค 2 ปี 2550
 •     มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง ภาค 2 ปี 2550 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.ru.ac.th
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วันที่ประกาศ   13/09/2550
 • หมดเขต    06/11/2550
 • อ่าน   1135
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294