ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง อาจารย์
 •     คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง อาจารย์ เพื่อสังกัดภาควิชาภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาจีน) จำนวน 4 อัตรา ติดต่อเพิ่มเติมที่ 0-5394-3210,0-5394-3227 ในวันและเวลาราชการ www.human.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/09/2550
 • หมดเขต    09/11/2550
 • อ่าน   1046
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294