ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครย้ายหรือรับโอนข้าราชการ
 •     คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งพยาลาบ 3 ระดับ 3 ขั้น 7,630 บาท สังกัดภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กจำนวน 1 อัตรา ติดต่อเพิ่มเติมที่ 0-5394-4412 ในวัน--เวลาราชการ
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/09/2550
 • หมดเขต    20/09/2550
 • อ่าน   1030
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294