ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคล
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคร เพื่อคัดเลือกบรรจุในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://library.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 มิย. 53 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 053 - 944522
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/05/2553
 • หมดเขต    04/06/2553
 • อ่าน   874
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294