ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. รูปแบบเทียบโอนประสบการณ์อาชีพ
 •     วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์อาชีพ สู่คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 17 พค. 53 - 10 กค. 53 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง โทร 053 - 929079 ต่อ 108
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/05/2553
 • หมดเขต    10/07/2553
 • อ่าน   904
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294