ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเอก เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านสถาปัตยกรรม 4 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม www.arc.cmu.ac.th หมดเขตรับสมัคร 30 มิย. 53 สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 - 942810
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/05/2553
 • หมดเขต    30/06/2553
 • อ่าน   690
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294