ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงเรียนสองแคววิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จำนวน 1 อัตรา สนใจสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสองแคววิทยาคม โทรศัพท์ 053 - 369407, 053 - 369576 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มิย. 53
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/05/2553
 • หมดเขต    08/06/2553
 • อ่าน   706
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294